TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"Port Hope" — Słownik kolokacji angielskich

Port Hope kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Port Hope
  1. port rzeczownik + hope rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    First settlement was in the town of Port Hope.

"Port Hope" — Słownik kolokacji angielskich

Port Hope kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Port Hope
  1. port rzeczownik + hope rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    First settlement was in the town of Port Hope.