"Port Washington" — Słownik kolokacji angielskich

Port Washington kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Waszyngton portowy
  1. port rzeczownik + Washington rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Port Washington has five 80-mega-watt units 38 to 53 years old.

    Podobne kolokacje: