PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deliver to the port" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz portowi
  1. deliver czasownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We would accept that in payment for delivering you to the nearest port.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo