"from ports" — Słownik kolokacji angielskich

from ports kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z portów
  1. from przyimek + port rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We were already moving along the road from the port.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo