"port is released" — Słownik kolokacji angielskich

port is released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): port jest puszczony
  1. release czasownik + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A port was also released for Microsoft Windows in 1996.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo