"into ports" — Słownik kolokacji angielskich

into ports kolokacja
Popularniejsza odmiana: into port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do portów
  1. into przyimek + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    What we want is to get into port with our lives.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo