TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"Port Commission" — Słownik kolokacji angielskich

Port Commission kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Komisja portowa
  1. port rzeczownik + commission rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Peters resigned from the Port Commission upon his election to Congress.