Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"from one's port" — Słownik kolokacji angielskich

from one's port kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś port
  1. from przyimek + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We were already moving along the road from the port.

    Podobne kolokacje: