"transport to the port" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transport do portu
  1. transport czasownik + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The coal was transported to the port via a 5-km horse-drawn tramway.

    Podobne kolokacje: