PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"reach the port" — Słownik kolokacji angielskich

reach the port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dojdź do portu
  1. reach czasownik + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I reached the port and there was still no sign of him.

powered by  eTutor logo