TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"reach port" — Słownik kolokacji angielskich

reach port kolokacja
Popularniejsza odmiana: reach the port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasięg port
  1. reach czasownik + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I reached the port and there was still no sign of him.