Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"Port says" — Słownik kolokacji angielskich

Port says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Port mówi
  1. port rzeczownik + say czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Port said he had no indication that Epstein would leave.

    Podobne kolokacje: