"port includes" — Słownik kolokacji angielskich

port includes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): port obejmuje
  1. port rzeczownik + include czasownik
    Zwykła kolokacja

    Then include another two to four ports for management purposes.

    Podobne kolokacje: