PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"into one's port" — Słownik kolokacji angielskich

into one's port kolokacja
Popularniejsza odmiana: into port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do czyjś port
  1. into przyimek + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What we want is to get into port with our lives.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo