"on one's port" — Słownik kolokacji angielskich

on one's port kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś port
  1. on przyimek + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One of my house will be on the port in two days' time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo