TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"into the port" — Słownik kolokacji angielskich

into the port kolokacja
Popularniejsza odmiana: into port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do portu
  1. into przyimek + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What we want is to get into port with our lives.

    Podobne kolokacje: