PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"port" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

port rzeczownik

rzeczownik + port
Kolokacji: 123
fishing port • sea port • home port • river port • trading port • container port • port of entry • port of call • Port of Spain • ...
port + rzeczownik
Kolokacji: 146
Port Authority • Port Vale • Port Chester • Port Elizabeth • Port Arthur • Port Jefferson • port facility • Port Moresby • Port Adelaide • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
  • The port authority's next step was to lay out its own money, $146 million.
  • Special permission from the port authority is needed to visit.
  • But the port authority also wanted to protect itself from future interest rate increases.
  • He was surprised that the port authorities hadn't already met him.
  • The port authorities aren't going to be falling over each other trying to help us.
  • The port authority was named as the agency in control of the funds.
  • In 2001, the port authority was planning to sell $358 million of bonds.
  • The port authority later handed out an official press release.
  • I'll send a very stern note to the port authorities about it, though.
  • He cut through the Port Authority, where the day was already well under way.
2. Port Townsend = Townsend portowy Port Townsend
3. port official = urzędnik portowy port official
4. Port Hope = Port Hope Port Hope
5. Port Authority official = Urzędnik kapitanatu portu Port Authority official
6. port charge = opłata portowa port charge
7. port worker = robotnik portowy port worker
9. port fee = opłata portowa port fee
10. Port Commission = Komisja portowa Port Commission
12. Port Campbell = Campbell portowy Port Campbell
13. port scanner = skaner portów port scanner
(2) Vale, Gamble, hole
Kolokacji: 3
(4) Elizabeth, Alfred
Kolokacji: 2
(11) wine, Tobacco, Perry
Kolokacji: 3
(12) Talbot, Stanley
Kolokacji: 3
(13) engine, operator, Fairy
Kolokacji: 3
(16) gibson, Moody
Kolokacji: 2
(17) Republic, sauce
Kolokacji: 2
(19) police, captain, Admiral
Kolokacji: 3
(20) number, Folio
Kolokacji: 2
(21) rail, wing, railing
Kolokacji: 3
(25) Allen, director
Kolokacji: 2
(26) Hood, replicator
Kolokacji: 2
(27) Costa, Ivory
Kolokacji: 2
port + czasownik
Kolokacji: 23
port handles • port includes • port serves • port opens • port operates • ...
czasownik + port
Kolokacji: 36
leave port • visit ports • make port • include ports • return to port • enter the port • ...
przymiotnik + port
Kolokacji: 163
major port • main port • busy port • small port • large port • new port • important port • French port • American port • commercial port • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.