TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"Major port" — Słownik kolokacji angielskich

Major port kolokacja
Popularniejsza odmiana: major port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ważny port
  1. major przymiotnik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The river was a major port from the 1840s until well into the 20th century.

    Podobne kolokacje: