"through the port" — Słownik kolokacji angielskich

through the port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez port
  1. through przyimek + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Trying to remember which way was east, I looked through the forward port.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo