TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"port" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

port rzeczownik

rzeczownik + port
Kolokacji: 123
fishing port • sea port • home port • river port • trading port • container port • port of entry • port of call • Port of Spain • ...
port + rzeczownik
Kolokacji: 146
Port Authority • Port Vale • Port Chester • Port Elizabeth • Port Arthur • Port Jefferson • port facility • Port Moresby • Port Adelaide • ...
port + czasownik
Kolokacji: 23
port handles • port includes • port serves • port opens • port operates • ...
czasownik + port
Kolokacji: 36
leave port • visit ports • make port • include ports • return to port • enter the port • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
2. make port = marki port make port
  • She returned to her home port on 24 September 1903.
  • After 80 days at sea, the task group returned to port.
  • The ship returned to her home port on 11 July.
  • As you know, most of the British navy that was at sea did not return to port.
  • Ten days later she was sent ordered to return to port, but never arrived.
  • Then they returned to port, where a performance was held at the shrine.
  • Unable to return to port, she was forced to head out to sea.
  • By 07:30, the ships had returned to port for the night.
  • U-66 then returned to port, arriving on 24 March 1943.
  • However, storms forced it to return to port after a few days.
6. make to ports = zrób do portów make to ports
8. port is released = port jest puszczony port is released
9. send to the port = wyślij do portu send to the port
10. provide to ports = dostarcz do portów provide to ports
11. deliver to the port = dostarcz portowi deliver to the port
(2) visit, call, operate, know
Kolokacji: 4
(5) use, spend, drink
Kolokacji: 4
(7) arrive, manage
Kolokacji: 2
przymiotnik + port
Kolokacji: 163
major port • main port • busy port • small port • large port • new port • important port • French port • American port • commercial port • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.