"provide to ports" — Słownik kolokacji angielskich

provide to ports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz do portów
  1. provide czasownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It operates under contract from the Home Rule Government and provides fortnightly supplies to ice-free ports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo