"with port" — Słownik kolokacji angielskich

with port kolokacja
Popularniejsza odmiana: with ports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z portem
  1. with przyimek + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Often they are associated with a particular marina or port.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo