TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"send to the port" — Słownik kolokacji angielskich

send to the port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij do portu
  1. send czasownik + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The ships were sent with prize crews to the Prussian port of Memel.

    Podobne kolokacje: