eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"port" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

port rzeczownik

rzeczownik + port
Kolokacji: 123
fishing port • sea port • home port • river port • trading port • container port • port of entry • port of call • Port of Spain • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. fishing port = port rybacki fishing port
2. trading port = handel port trading port
3. ferry port = port promowy ferry port
  • There is also a major ferry port which deals with both passengers and cargo.
  • A busy market has grown up around the ferry port.
  • Cardigan Bay and the ferry port lay due north before him.
  • The town centre is immediately on the coast, between the ferry port and the train station.
  • The town is a popular tourist resort and includes a ferry port.
  • There are only six hotels on Antiparos, all within a few feet of the ferry port.
  • The building of the old railway station at the ferry port still stands.
  • It is also one of the island's ferry ports.
  • The settlers in the area were building a ferry port commenced operations.
  • A bit more to the North is located the commercial and ferry port.
4. shipping port = port załadunku shipping port
5. cargo port = furta ładunkowa cargo port
6. trade port = port handlowy trade port
(4) container, cassette
Kolokacji: 2
(6) call, game, modem
Kolokacji: 3
(10) treaty, registry
Kolokacji: 2
(11) Ethernet, LAN
Kolokacji: 2
(13) observation, data, input
Kolokacji: 3
(15) coast, view, side, viewing
Kolokacji: 4
(18) TCP, destination, MIDI
Kolokacji: 3
(19) oil, coal
Kolokacji: 2
(21) cruise, shuttle, transit
Kolokacji: 3
(22) expansion, communication
Kolokacji: 2
(24) Window, rifle
Kolokacji: 2
(26) rocket, weapon
Kolokacji: 2
(27) Mike, headphone
Kolokacji: 2
(28) transshipment, injection
Kolokacji: 2
port + rzeczownik
Kolokacji: 146
Port Authority • Port Vale • Port Chester • Port Elizabeth • Port Arthur • Port Jefferson • port facility • Port Moresby • Port Adelaide • ...
port + czasownik
Kolokacji: 23
port handles • port includes • port serves • port opens • port operates • ...
czasownik + port
Kolokacji: 36
leave port • visit ports • make port • include ports • return to port • enter the port • ...
przymiotnik + port
Kolokacji: 163
major port • main port • busy port • small port • large port • new port • important port • French port • American port • commercial port • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.