"port commissioner" — Słownik kolokacji angielskich

port commissioner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komisarz portowy
  1. port rzeczownik + commissioner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He served as president of the board of port commissioners until 1920.

powered by  eTutor logo