"commissioner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

commissioner rzeczownik

rzeczownik + commissioner
Kolokacji: 88
police commissioner • deputy commissioner • county commissioner • baseball commissioner • health commissioner • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
12. fire commissioner = szef służby przeciwpożarowej, komendant straży pożarnej fire commissioner
30. conference commissioner = komisarz konferencyjny conference commissioner
commissioner + rzeczownik
Kolokacji: 14
Commissioner David Stern • Commissioner Fay Vincent • Police Commissioner Benjamin Ward • Commissioner Kelly • ...
commissioner + czasownik
Kolokacji: 66
commissioner says • commissioner makes • commissioner announces • commissioner decides • commissioner serves • ...
czasownik + commissioner
Kolokacji: 10
appoint Commissioner • appoint as Commissioner • name commissioner • serve as Commissioner • commissioner is elected • ...
przymiotnik + commissioner
Kolokacji: 38
High Commissioner • European Commissioner • special commissioner • new commissioner • current commissioner • ...
przyimek + commissioner
Kolokacji: 7
of Commissioners • for the United Commissioner • by the Commissioner • to the Commissioner • from the commissioner • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.