ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intervention" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

intervention rzeczownik

rzeczownik + intervention
Kolokacji: 25
government intervention • state intervention • U.S. intervention • police intervention • crisis intervention • ...
intervention + rzeczownik
Kolokacji: 16
intervention program • intervention force • intervention strategy • intervention service • intervention group • ...
intervention + czasownik
Kolokacji: 31
intervention saves • intervention includes • intervention prevents • intervention helps • intervention leads • ...
czasownik + intervention
Kolokacji: 39
require intervention • oppose intervention • support intervention • make interventions • justify intervention • ...
przymiotnik + intervention
Kolokacji: 129
military intervention • human intervention • divine intervention • early intervention • medical intervention • foreign intervention • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(1) military, armed, aggressive
Kolokacji: 3
2. armed intervention = interwencja zbrojna armed intervention
  • In our opinion, only by early recognition and aggressive intervention can a patient's chances of survival be increased.
  • But military or even aggressive diplomatic intervention is the wrong response.
  • A large number are kept alive only through the aggressive intervention of modern medicine.
  • But for some, the right to die without aggressive intervention is not enough.
  • We are left to guess whether more aggressive intervention by government experts might have helped the company surmount its difficulties.
  • But when the disease is progressive, aggressive intervention may be necessary.
  • There is still no consensus on how, when or where to act, and much fear about the consequences of aggressive intervention.
  • But this aggressive intervention failed to halt the decline of the dollar.
  • When our health care system is willing to pay for these therapies, we will have more aggressive intervention.
  • He said the aggressive intervention had also driven down bond prices.
(2) human, humanitarian
Kolokacji: 2
(7) direct, unilateral, indirect
Kolokacji: 3
(10) French, European
Kolokacji: 2
(11) Soviet, Russian, Turkish
Kolokacji: 3
(13) federal, formal
Kolokacji: 2
(14) timely, last-minute
Kolokacji: 2
(17) political, governmental
Kolokacji: 2
(18) British, Chinese
Kolokacji: 2
(19) behavioral, educational
Kolokacji: 2
(21) far, brief, extraordinary
Kolokacji: 3
(22) possible, potential
Kolokacji: 2
(23) percutaneous, pharmacological
Kolokacji: 2
(25) manual, nutritional
Kolokacji: 2
(27) successful, disastrous
Kolokacji: 2
(28) Congressional, legislative
Kolokacji: 2
(30) massive, large-scale
Kolokacji: 2
(32) social, dietary
Kolokacji: 2
(33) appropriate, improper
Kolokacji: 2
(34) psychosocial
Kolokacji: 1
(36) economic, cost-effective
Kolokacji: 2
(37) Syrian, Libyan, Indian
Kolokacji: 3
(38) preventive, pre-emptive
Kolokacji: 2
(39) forceful, drastic
Kolokacji: 2
(42) dramatic, heroic, artistic
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.