"intervention required" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: require intervention
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja wymagała
  1. require czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yes, I don't believe the situation requires further intervention on our part.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo