KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"court intervention" — Słownik kolokacji angielskich

court intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja sądowa
  1. court rzeczownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If the Regents leave the trustees in office, the opponents could seek court intervention.

powered by  eTutor logo