"policy intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja polityczna
  1. policy rzeczownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They depend on national economic conditions, overall rate of inflation and Federal monetary policy interventions.

powered by  eTutor logo