"intervention begins" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja zaczyna się
  1. intervention rzeczownik + begin czasownik
    Luźna kolokacja

    The great interventions began in the chapel, whose tower was completed in 1744.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo