"prevent intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie dopuść do interwencji
  1. prevent czasownik + intervention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Unlike the previous battle, the Egyptians made good on their plans to surround the village, in order to prevent outside Israeli intervention.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo