"avoid intervention" — Słownik kolokacji angielskich

avoid intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uniknij interwencji
  1. avoid czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They might even be quietly grateful to him for making questionable excuses to avoid intervention.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo