Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"avoid conflict" — Słownik kolokacji angielskich

avoid conflict kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uniknij konfliktu
  1. avoid czasownik + conflict rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They did a lot of violence, and ways to avoid conflict.

powered by  eTutor logo