Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"avoid contact" — Słownik kolokacji angielskich

avoid contact kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uniknij kontaktu
  1. avoid czasownik + contact rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He moved at just the right time to avoid full contact.

powered by  eTutor logo