ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"against intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wbrew interwencji
  1. against przyimek + intervention rzeczownik
    Silna kolokacja

    In the critical votes on Iraq, he voted against intervention.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo