KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intervention stops" — Słownik kolokacji angielskich

intervention stops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja kończy się
  1. intervention rzeczownik + stop czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Such intervention, even in the late adolescent years, can stop a slide toward an adult life of crime.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo