"intervention strategy" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strategia interwencyjna
  1. intervention rzeczownik + strategy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The results will have implications for intervention strategies, domestic design and family interaction.

powered by  eTutor logo