ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"to one's intervention" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to one's intervention" po angielsku

rzeczownik
 1. interwencja [policzalny lub niepoliczalny]
  The international opinion is that this military intervention was not justified. (Opinia międzynarodowa jest taka, że ta interwencja militarna była nieuzasadniona.)
  We foresaw this armed intervention. (Przewidzieliśmy tę zbrojną interwencję.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. interwencyjny (np. skup mięsa)

"to one's intervention" — Słownik kolokacji angielskich

to one's intervention kolokacja
Popularniejsza odmiana: to intervention
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aby czyjś interwencja
 1. to przyimek + intervention rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Thanks to your intervention, that is now far more likely.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo