ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"aggressive intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agresywna interwencja
  1. aggressive przymiotnik + intervention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In our opinion, only by early recognition and aggressive intervention can a patient's chances of survival be increased.

powered by  eTutor logo