"intervention plan" — Słownik kolokacji angielskich

intervention plan kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plan interwencyjny
  1. intervention rzeczownik + plan rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The intervention plan is designed to promote a client's optimal function for transition to home, another facility, or long-term care.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo