"intervention is needed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja jest potrzebna
  1. need czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For the first time, she has a sense of needing intervention.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo