"without one's intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: without intervention
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na zewnątrz czyjś interwencja
  1. without przyimek + intervention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I can get them here without human intervention or knowledge for a period of time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo