KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"armed intervention" — Słownik kolokacji angielskich

armed intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interwencja zbrojna
  1. armed przymiotnik + intervention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What's more, armed intervention can have a distorting effect once the dictator has gone.

powered by  eTutor logo