ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"UN intervention" — Słownik kolokacji angielskich

UN intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ONZ interwencja
  1. Un rzeczownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The simple fact is that UN intervention often has nothing whatsoever to do with our national interests."

powered by  eTutor logo