"on interventions" — Słownik kolokacji angielskich

on interventions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na interwencjach
  1. on przyimek + intervention rzeczownik
    Silna kolokacja

    He said a new regime should be based on early intervention and well-being rather than what people are unable to do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo