"intervention project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt interwencyjny
  1. intervention rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An urgent intervention project was launched on the 150th anniversary of the nearby Battle of Waterloo in 1965, with British help and led by the descendents of soldiers who fought there.

powered by  eTutor logo