"need intervention" — Słownik kolokacji angielskich

need intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzeba interwencja
  1. need czasownik + intervention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Though most stones pass through urine on their own - a process that can take three to six weeks - some will need intervention.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo