"prevention intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapobieganie interwencja
  1. prevention rzeczownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The other two thirds was allotted for the widespread array of prevention interventions described above, including counseling, education, injection safety, blood safety and condoms.

powered by  eTutor logo