ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"with intervention" — Słownik kolokacji angielskich

with intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z interwencją
  1. with przyimek + intervention rzeczownik
    Silna kolokacja

    It all came to a head with our intervention into Iraq in 1991.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo